Betingelser

Betaling
Hos Wieben Design kan du betale med Dankort. Du har også mulighed for at vælge Bankoverførsel.
Når du betaler med dankort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling,
når du modtager din betalingsoversigt.
Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt ved køb hos Wieben Design, da vi benytter
SSL(Secure Socket Layer) i vores betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor
du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.

Priser og levering
Ved køb hos Wieben Design er nærværende betingelser gældende.
Forventet leveringstid er 2-5 hverdage eller som anvist ved varen.
Alle forsendelser/leveringer til adresser i DK, bliver pålagt en fragtomkostning pålydende 39,- DKK og højere
afhængig af vægt.
Ved små forsendelser anvendes Post Danmark. For fragtomkostninger til udlandet, kontakt venligst Wieben Design.

Alle priser er netto kontant betaling i DKK. inkl. moms, ekskl. forsendelse med mindre andet er anført. Vi tager
forbehold for trykfejl,
udsolgte varer, leveringssvigt, pris- og kursændringer samt ændringer i produkters specifikationer.
Alle oplysninger på vores hjemmeside, www.Vandsportcenteret.dk er at betragte som vejledende, herunder
priser, lagerbeholdning, specifikationer og illustrationer.
Wieben Design kan ikke blive bundet af oplyste priser eller lagerstatus.
Nogle varer leveres som bestillingsvarer mod forudbetaling og disse sælges under forudsætning af, at
forbrugeren selv har et tilstrækkeligt kendskab til produktet samt dets anvendelse.

Garanti
Wieben Design giver 24 måneders reklamationsret på alle solgte produkter. Reklamationsretten gælder
fabrikations- og materialefejl og gælder fra fakturadatoen.
Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende
vedligeholdelse. Ved garantireparationer indenfor reklamationsfristen skal købsfaktura eller kopi heraf
forevises ved indlevering. I modsat fald vil reparation blive foretaget til gældende takster.
Hvis en vare indleveres til garantireparation og der ikke konstateres fejl, vil der blive opkrævet et fejlsøgningsgebyr.
Reklamationer vedrørende fejl og mangler skal meddeles Wieben Design inden 8 dage efter det tidspunkt,
hvor fejlen blev - eller burde være blevet - konstateret.
Åbenlyse fejl og mangler, som burde være konstateret ved modtagelsen af varen, skal altid meddeles inden 8 dage
efter modtagelsen. Ved modtagelse skal forsendelsen undersøges for transportskader og meddeles transportfirmaet
ved modtagelse af modtager.
Wieben Design forbeholder sig retten til at udbedre fejl og mangler ved et leveret produkt eller ombytte til et
tilsvarende produkt. Der ydes ingen form for erstatning. Wieben Design er uden ansvar for enhver forsinkelse som
følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Fortrydelsesret/ Returret
Der er fuld returret på varer i 14 dage fra modtagelsestidspunktet. Såfremt en kunde ønsker at returnere en vare er
det en god ide at kontakte Wieben Design inden de 14 dage er gået enten pr. telefon eller pr. e-mail
(info@Wieben Design.dk).
Wieben Design udsteder herefter et returnummer som kunden kan påføre varen. For at kunne returnere varen skal
den være i original og uåbnet indpakning. Såfremt dette ikke er tilfældet forbeholder Wieben Design sig retten til at
afvise returneringen.
Såfremt varerne er i orden, overføres beløbet for varerne elektronisk til kunden. Ved retur-sager bedes kunderne
derfor om at oplyse reg.nr og konto hvor beløbet skal overføres til.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer,
strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Wieben Design eller vores
leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforhold samt enhver anden
begivenhed der hindrer/begrænser os i at levere varen eller i at ydeden pågældende service.
Enhver fravigelse af de generelle betingelser kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Wieben Design.